Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2016, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây là dịp để các thế hệ ...

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Kiểm soát viên thị trường khóa 4

Sáng ngày 30/12/2016, tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Nhà trường tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Kiểm soát viên ...