Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp vi rút Corona chủng mới

Sáng ngày 10 tháng 02 năm 2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh đường hô cấp cấp vi rút Corona chủng mới của trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã họp bàn về ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...

Video