ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG

ĐÀO TẠO NGHỀ

  •   Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016, cụ thể như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG ...
  • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hợp tác với mạng TuyenDung.Com và LOTTE Mart tuyển dụng việc làm tại LOTTE Mart.

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • Chủ đề chính của buổi hội thảo • Tại sao kinh doanh lại quan trọng.  • Bạn cần những phẩm chất gì để trở thành một doanh nhân. • Điều gì làm nên thành công cho bạn ở trường học, trong cuộc sốn...
THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI