Khai giảng Lớp Kiểm soát viên chính năm 2021

Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp cùng Tổng cục Quản lý thị trường khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...

Video