Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 2019

Sáng ngày 21 tháng 05 năm 2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trong tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho các công ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo về việc “Tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...