ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG

ĐÀO TẠO NGHỀ

  •   Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016, cụ thể như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG ...
  • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hợp tác với mạng TuyenDung.Com và LOTTE Mart tuyển dụng việc làm tại LOTTE Mart.

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

  • THÔNG BÁO “Về việc mở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng” - Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-BCT ngày 03/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...
  •     Thực hiện Quyết định số 787/QĐ-HVTC ngày 25/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính. Sáng ngày 30/08/2015 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã long trọng tổ c...
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ Trường Công lập trực thuộc bộ Công Thương Tel/Fax: 04- 38611462; 0983936575; Website: www.saodo.edu.vn THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC Căn cứ Quy chế tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển...

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • Chủ đề chính của buổi hội thảo • Tại sao kinh doanh lại quan trọng.  • Bạn cần những phẩm chất gì để trở thành một doanh nhân. • Điều gì làm nên thành công cho bạn ở trường học, trong cuộc sốn...
THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI