Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2022

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022, thực hiện nhiệm vụ Bộ Công Thương giao, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp ...

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị tại TP Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, nội dung cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...

Video