ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG

ĐÀO TẠO NGHỀ

  •   BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM INSTITUTE FOR TRADE INDUSTRY STUDYING THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 TT Ngành ngh...
  •            CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM PHỐI HỢP GIỮA VITIS - EXIMART Hệ thống siêu thị Eximart trực thuộc Công ty CP Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp C...
  •   Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016, cụ thể như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG ...

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • Chủ đề chính của buổi hội thảo • Tại sao kinh doanh lại quan trọng.  • Bạn cần những phẩm chất gì để trở thành một doanh nhân. • Điều gì làm nên thành công cho bạn ở trường học, trong cuộc sốn...
THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI