Khai giảng lớp hội nhập kinh tế quốc tế

Nhằm nâng cao kiến thức cho các bộ phận quản lý nhà nước và các doanh nghiệp để vận dụng trong hoạt động chuyên môn, sáng ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại tỉnh Quảng Bình, Trường Đào tạo, bồi ...

Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, nội dung cụ thể ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...