ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG

ĐÀO TẠO NGHỀ

  •   Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016, cụ thể như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG ...
  • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hợp tác với mạng TuyenDung.Com và LOTTE Mart tuyển dụng việc làm tại LOTTE Mart.

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

  • Xét tuyển PHIẾU ĐIỂM hoặc HỌC BẠ- Trường đại học CÔNG LẬP chính quy! Đăng ký trực tuyến :http://goo.gl/forms/x255Qswe8c Địa chỉ nộp hồ sơ và nhập học: Số 193, Phố Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai,HN;Lh 0983 6...
  •       Tiếp tục thực hiện Chương trình thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngày 30/09/2015, Trường Đào tạo,...
  • THÔNG BÁO “Về việc mở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng” - Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-BCT ngày 03/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • Chủ đề chính của buổi hội thảo • Tại sao kinh doanh lại quan trọng.  • Bạn cần những phẩm chất gì để trở thành một doanh nhân. • Điều gì làm nên thành công cho bạn ở trường học, trong cuộc sốn...
THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI