Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ko tập trung năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương trung ương thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ko tập trung năm 2023

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...

Video