ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG

ĐÀO TẠO NGHỀ

  • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hợp tác với mạng TuyenDung.Com và LOTTE Mart tuyển dụng việc làm tại LOTTE Mart.
  • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương thuộc Bộ Công Thương Địa chỉ số 193, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội *** THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 (Đào tạo cam kết sắp xếp việc l...

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  • Chủ đề chính của buổi hội thảo • Tại sao kinh doanh lại quan trọng.  • Bạn cần những phẩm chất gì để trở thành một doanh nhân. • Điều gì làm nên thành công cho bạn ở trường học, trong cuộc sốn...
THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI