Hội nghị công chức, viên chức và người lao đông năm 2019

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2019, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019 nhằm đánh giá lại những kết quả đã ...

Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, nội dung cụ thể ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...