Khai giảng khóa tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Huế

Nằm trong Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020, sáng ngày 30/6/2020 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương Tổ chức khóa tập huấn xác nhận kiến thức về ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...

Video