Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Hưởng ứng Kế hoạch số 388/BCT-ATMT ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Công Thương ( Cục Kỹ thuật An toàn Môi Trường Công nghiệp) về việc hướng dẫn tháng an toàn vệ sinh lao động năm ...

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ko tập trung năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương trung ương thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ko tập trung năm 2023

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đội ngũ khảo thí Ngoại ngữ của các trường trực thuộc Bộ ...

Video