Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính Khóa 4 – CT4 và Khóa 4-CT5 năm 2017

 

Ngày 15 tháng 07 năm 2017 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Nhà trường đã long trọng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K4-CT4 và K4-CT5 năm 2017.

ThS.Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu khai giảng lớp học


                            
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K4-CT4, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ
Công Thương Trung ương

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K4-CT4, tại Trường Đai học Tài nguyên và Môi trường

Để hoàn thành chương trình và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, học viên phải tham gia đầy đủ 11 học phần với 1056 tiết, trong đó 700 tiết học lý thuyết và thảo luận trên lớp, số tiết còn lại học viên phải có kế hoạch tự nghiên cứu, trong đó phải đi nghiên cứu thực tế và có bài thu hoạch để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp./.

Số lượt xem bài viết: 195, Ngày cập nhật cuối cùng: 17/07/2017