BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG, NHIỆM KỲ: 2020 - 2025

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀOTẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG                NHIỆM KỲ: 2020 - 2025

1. Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ: 2020 - 2025

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Nguyễn Thiện Nam

Bí thư Đảng uỷ, 
Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương khóa, nhiệm kỳ: 2020 -2025

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Lê Hải An

Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương


 

3. Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ: 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Thiện Nam

- Bí thư Đảng ủy;
- Phụ trách chung mọi mặt công tác của Đảng bộ;
- Chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ;
- Chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

2

Lê Hải An

- Phó Bí thư Đảng ủy;
- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng

Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

3

Nguyễn Thị Hinh

- Đảng ủy viên;
- Phụ trách công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ;
-Thực hiện các công tác  Đảng vụ;

Trưởng phòng
Tổ chức Hành chính

4

Vũ Trung Hiếu

- Đảng ủy viên,
- Phụ trách công tác tài chính của Đảng;
- Phụ trách Chi bộ Tổng hợp

Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính

5

Lê Mạnh Cường

- Đảng ủy viên;
- Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên;
- Phụ trách Chi bộ Đào tạo.

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực

6

Đinh Xuân Khiêm

- Đảng ủy viên; 
- Phụ trách công tác dân vận, công tác đoàn thể và quần chúng;
- Phụ trách công  tác nữ công.

Phó trưởng phòng Quản trị

7

Phạm Quang Văn

- Đảng ủy viên; 
- Phụ trách công tác Tuyên giáo; 
- Phụ trách Chi bộ Bồi dưỡng.

Phó Giám đốc Trung tâm  Bồi dưỡng Chính trị và nghiệp vụ ngành Công Thương


Số lượt xem bài viết: 5678, Ngày cập nhật cuối cùng: 07/08/2020