BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG, NHIỆM KỲ: 2015 - 2020

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀOTẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG                NHIỆM KỲ: 2015 - 2020

1. Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ: 2015 - 2020

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Nguyễn Thiện Nam

Bí thư Đảng uỷ, 
Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương khóa, nhiệm kỳ: 2015 -2020

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Vũ Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ doanh nghiệp


 

3. Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ: 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Thiện Nam

Bí thư Đảng ủy
phụ trách chung

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

2

Vũ Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng

Trưởng phòng Đào tạo

3

Hà Quang Thành

Đảng ủy viên, phụ trách công tác Đảng vụ

Trưởng phòng
Tổ chức Hành chính

4

Nguyễn Văn Lợi

Đảng ủy viên, phụ trách công tác Dân vận

Phó Hiệu trưởng,

Chủ tịch Công đoàn

5

Lê Hải An

Đảng ủy viên, phụ trách công tác Tuyên giáo

Phó Hiệu trưởng 

6

Vũ Trung Hiếu

Đảng ủy viên, phụ trách công tác Tài chính

Trưởng phòng       

Kế hoạch, Tài chính

7

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đảng ủy viên, phụ trách công tác  Đoàn Thanh niên

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo - Bồi dưỡng


Số lượt xem bài viết: 1431, Ngày cập nhật cuối cùng: 06/08/2018