Danh sách Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ 2013 - 2018

 

Danh sách Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Côngđoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ 2013 - 2018, theo quyết định số:98/QĐ - CĐCT ngày 14/3/2013; quyết định số: 190/QĐ - CĐCT ngày 31 tháng 8 năm2016 của Ban Thường vụ
Công đoàn Công Thương Việt Nam

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Ban chấp hành

1

Phạm Văn Lợi

Chủ tịch

2

Nguyễn Thanh Phượng

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban Thường Vụ

4

Lê Minh Hà

5

Vũ Trung Hiếu

6

Vũ Thị Hồng

7

Đăng Thị Lành

8

Nguyễn Văn Trung

9

Đăng Thị Tú

Ủy ban Kiểm tra

1

Nguyễn Văn Thành

Chủ nhiệm

2

Dương Hồng Hạnh

Ủy viên

3

Lê Văn Hùng

Ủy viên


Danh sách các Ban Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương,
nhiệm kỳ 2013-2015

 1. Ban Tài chính
 2. Ban Đời sống
 3. Ban Nữ công
 4. Ban Thể thao
 5. Ban Văn nghệ

Danh sách các tổ Công đoàn Bộ phận Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, 
nhiệm kỳ 2013- 2015

 1. Phòng Tổ chức Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch, Tài chính
 3. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 4. Phòng Quản trị
 5. Phòng Đào tạo
 6. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo ngắn hạn
 7. Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ
 8. Trung tâm Hợp tác, Đào tạo
 9. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp - Phòng Thông tin và Thư viện
 10. Khoa Kinh tế
 11. Khoa Công nghệ Điện tử - Nhiệt lạnh
 12. Khoa Thương mại điện tử
 13. Khoa Quản lý Thị trường - Tổ Ngoạingữ
Số lượt xem bài viết: 423, Ngày cập nhật cuối cùng: 17/06/2017