Danh sách Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Danh sách Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quyết định số: 21/QD - CDCT ngày 9/1/2018

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Ban chấp hành

1

Phạm Văn Lợi

Chủ tịch

2

Vũ Thị Hồng

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

4

Nguyễn Hồng Linh 

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

5

Vũ Trung Hiếu

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

6

Lê Văn Hùng

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

7

Vũ Thanh Tuấn

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

8

Nguyễn Văn Trung

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

9

Đặng Thị Tú

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

Ủy ban Kiểm tra 

1
Nguyễn Văn Thành
Chủ nhiệm
2 Nguyễn Đình Trung

Ủy viên
 3 Mai Thị Hoàng Yến

Ủy viên

Danh sách các Ban Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương,
nhiệm kỳ 2017-2022

 1. Ban Tài chính
 2. Ban Đời sống
 3. Ban Nữ công
 4. Ban Thể thao
 5. Ban Văn nghệ

Danh sách các tổ Công đoàn Bộ phận Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, 
nhiệm kỳ 2017- 2022

 1. Phòng Tổ chức Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch, Tài chính
 3. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 4. Phòng Quản trị
 5. Phòng Thông tin và Thư viện
 6. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và nghiệp vụ ngành Công Thương
 7. Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Hội nhập quốc tế
 8. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
 9. Trung tâm dậy nghề và Hỗ trợ doanh nghiệp
 10. Khoa Quản lý Thị trường 
Số lượt xem bài viết: 4512, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/09/2018