Danh sách Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Danh sách Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, nhiệm kỳ 2023-2028 theo quyết định số: 38/QD - CDB ngày 02/06/2023

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Ban chấp hành

1

Nguyễn Thị Hinh

Chủ tịch

2

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Chủ tịch

3

Hoàng Việt Hà

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

4

Đinh Xuân Khiêm

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

5

Trần Lê Thanh

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

6

Phan Phương Thảo

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

7

Lương Minh Thư

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

Ủy ban Kiểm tra 

1
Hoàng Việt Hà
Chủ nhiệm
2 Nguyễn Đình Trung

Ủy viên
 3 Trần Văn Tùng

Ủy viên

Danh sách các Ban Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương,
nhiệm kỳ 2023-2028

 1. Ban Tài chính
 2. Ban Đời sống
 3. Ban Nữ công
 4. Ban Thể thao
 5. Ban Văn nghệ

Danh sách các tổ Công đoàn Bộ phận Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, 
nhiệm kỳ 2023-2028

 1. Phòng Tổ chức Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch, Tài chính
 3. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 4. Phòng Quản trị
 5. Phòng Thông tin và Thư viện
 6. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và nghiệp vụ ngành Công Thương
 7. Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Hội nhập quốc tế
 8. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
 9. Trung tâm dậy nghề và Hỗ trợ doanh nghiệp
 10. Khoa Quản lý Thị trường 
 11. Trung tâm Hợp tác Đào tạo - Bồi dưỡng
 12. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Số lượt xem bài viết: 4791, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/07/2023