Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ Đoàn Thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Đoàn Thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nói chung và của Bộ Công Thương nói riêng.

 

1. Quá trình thành lập

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tiền thân là Trường Bổ túc Nghiệp vụ kỹ thuật may mặc thuộc Tổng Công ty Vải sợi may mặc - Bộ Nội thương được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1974;

Năm 1982, Trường được hợp nhất với Trường Công nhân kỹ thuật Điện máy thuộc Tổng Công ty Điện máy theo quyết định số 18-NT/QĐ1 của Bộ Nội thương thành Trường Dạy nghề May đo và Sửa chữa hàng điện máy (gọi tắt là Trường Dạy nghề Nội thương I);

Năm 1990 Trường được đổi tên thành Trường Dạy nghề Thương nghiệp;

Năm 1994, Trường Cán bộ Thương mại Trung ương ra đời trên cơ sở hợp nhất Trường Cán bộ Quản lý Thương nghiệp Trung ương và Trường Dạy nghề Thương nghiệp;

Năm 2007, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2012, tại Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tiếp tục được quy định là tổ chức sự nghiệp giáo dục nằm trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Đoàn thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương chính thức được đổi tên từ Đoàn Thanh niên Trường Cán bộ Thương Mại Trung ương theo Quyết định của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương, tháng 6/2010.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao

Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương;

Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị;

Tổ chức các hoạt động cho toàn  thể Đoàn viên thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”;

Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện;

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên;

Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơng vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.


Nguồn tin: Vitis
Số lượt xem bài viết: 19214, Ngày cập nhật cuối cùng: 06/03/2017