Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương: “Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó biến đổi khí hậu cho các đối tượng ngành Công Thương”

Căn cứ Quyết định số 9391/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc gia hạn thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2013; Căn cứ Hợp đồng số 02.13/HĐ-BĐKH ngày 03 tháng 09 năm 2013 về thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến dổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2013.

 
Sáng ngày 16/09/2014, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã họp để đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó biến đổi khí hậu cho các đối tượng ngành Công Thương”.
 
Hội đồng đã khẳng định, đây là một việc làm hết sức cần thiết trong điều kiện vấn đề biến đổi khí hậu đang đặt ra những nhiệm vụ cấp bách của Bộ Công Thương. Với cách tiếp cận từ điều tra thực tế thông qua các phiếu khảo sát, nhóm tác giả đã xây dựng được 42 chuyên đề về những vấn đề khác nhau trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Công Thương. Trên cơ sở đó một Chương trình khung để đào tạo và bồi dưỡng cho 5 đối tượng của ngành đã được xây dựng. Hội đồng lưu ý đến nội dung đào tạo cho các giảng viên là hết sức quan trọng, bởi đây là đội ngũ có thể truyền tải, có sức lan tỏa lớn và nhân rộng những kiến thức về ứng phó biến đổi khí hậu ra cộng đồng. Hội đồng đánh giá cao việc xây dựng hệ thống bài giảng dựa trên 42 chuyên đề đã được xây dựng, tạo ra sự gắn kết liền mạch giữa các phần trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học này.
 
 

Hình ảnh buổi Hội thảo


                Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên:
            1. PGS.TS. Phạm Tất Thắng – Chủ tịch hội đồng
            2. TS.Nguyễn Tùng Lâm – Phản biện 1
            3. TS. Đỗ Tiến Anh – Phản biện 2
            4. ThS. Nguyễn Quang Hồng - Ủy viên
            5. ThS. Trần Huy Hoàn - Ủy viên
            6. CN. Trần Thị Thu Hằng - Ủy viên
            7. CN. Trần Thị Kiên – Thư ký
 
Hội đồng đã nhất trí đánh giá rằng: với khối lượng đồ sộ đã được thực hiện, nhóm tác giả bám sát được nhiệm vụ của các cơ quan quản lý đã giao, thực hiện nghiêm túc các phần việc của nhiệm vụ khoa học. Với số phiếu 7/7, Hội đồng thống nhất đề nghị nhóm tác giả được phép làm thủ tục bảo vệ trước hội đồng cấp Bộ sau khi đã sửa chữa một số điểm như: hình thức thể hiện, bổ sung mục lục và tài liệu tham khảo, kiểm tra một số lỗi kỹ thuật cũng như bổ sung thêm những nội dung tóm tắt về tổng quan để tạo ra sự liền mạch giữa các phần.
 
Nhóm tác giả thực hiện Chương trình tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở
 
Với tư cách là Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, TS. Phạm Văn Lợi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp thu những góp ý của Hội đồng và có kế hoạch hoàn chỉnh nhiệm vụ khoa học này tiến tới bảo vệ cấp Bộ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, TS. Phạm Văn Lợi cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học đến từ Viện chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường; Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã quan tâm tới nhiệm vụ khoa học này và đã đóng góp những ý kiến hết sức quý báu với tư cách là các phản biện và ủy viên hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.
 
TS. Phạm Văn Lợi khẳng định sau khi nhiệm vụ khoa học này được nghiệm thu cấp Bộ sẽ trở thành một tài liệu giảng dạy quý báu cho thời gian trước mắt và lâu dài trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương./.
Số lượt xem bài viết: 306, Ngày cập nhật cuối cùng: 14/02/2017