Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn

Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề và ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia năm 2013

 

  DANH SÁCH

Dự Hội nghị tập huấn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề và ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia năm 2013

(Theo Quyết định số 470/QĐ-TCBCT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương)

 

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

Phạm Văn Lợi

Tiến sỹ

Phó Hiệu trưởng – Chủ nhiệm

2

Vũ Mạnh Hùng

Cử nhân

Trưởng phòng Đào tạo – Phó Chủ nhiệm

3

Nguyễn Sỹ Dũng

Cử nhân

Trưởng khoa TMĐT - Ủy viên

4

Trương Thị Minh

Thạc Sỹ

Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên

5

Phan Phương Thảo

Thạc sỹ

Giảng viên - Ủy viên

Thời gian diễn ra Hội nghị: Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 27/8/2013

Địa điểm: Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động – 95A Trần Quốc Toản, Hà Nội

Số lượt xem bài viết: 2600, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/01/2016