Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho đề xuất năm 2019 (19/10/2017)

 
 Thời gian
 Địa điểm
 Chủ trì
 Nội dung
 Chuẩn bị
 Thành phần
8h30
18/10/2017
Phòng họp số 101- Nhà A
  Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho đề xuất năm 2019
Khoa học và Hợp tác quốc tế, Quản trị


Trung tâm hợp tác đào tạo, Thông tin và Thư viện, Khoa Quản lý Thị trường
Số lượt xem bài viết: 4479, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/10/2017