THÔNG BÁO Chiêu sinh Lớp đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ đảm bảo điều kiện đáp ứng yêu cầu của Bộ Công Thương về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ xét thi nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo chiêu sinh lớp đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2, bậc 3 (chứng chỉ A2, B1).
Chi tiết về thông báo chiêu sinh trong file đính kèm.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0369975333 (Ms. Thảo).
Trân trọng!

 
Số lượt xem bài viết: 439, Ngày cập nhật cuối cùng: 09/05/2019