THÔNG BÁO: Về việc mở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng

 
  
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 
CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG
*********************
Số: 460/TB-TCBCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********************
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Về việc mở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng
 
- Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-BCT ngày 03/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương;
 
- Căn cứ Quyết định số 764 ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Học viện Tài chính về việc mở lớp Kế toán trưởng tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.
 
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
1/Đối tượng:
 
-  Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang) hoặc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã.
 
- Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
 
- Những người khác có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về kế toán;
 
- Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.
 
2/ Chương trình bồi dưỡng:
 
Áp dụng theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chínhban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước như sau:
 
- Nội dung, chương trình cho khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước) gồm 10 chuyên đề.
 
- Nội dung, chương trình cho khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp) gồm 11 chuyên đề.
 
3/ Thời gian: Học viên có thể lựa chọn học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính
 
- Tổng thời gian học đến thời gian cấp chứng chỉ là 3 tháng, thời gian tham gia học tại trường là 02 tháng (học viên là kế toán nhà nước học 7 tuần, học viên là kế toán doanh nghiệp học 9 tuần)
 
- Lịch học 4 buổi 1 tuần vào các buổi sáng trong ngày hành chính hoặc hoặc cả ngày thứ 7 và chủ nhật
 
4/ Địa điểm học: Trường Đào tạo Cán bộ công thương TW – 193 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội
 
5/ Chứng chỉ khóa học: Các học viên hoàn thành chương trình khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính quản lý thống nhất trong toàn quốc (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán). 
 
6/Giảng viên: Đội ngũ giáo viên là những GS, PGS, TS, những chuyên gia cao cấp và giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức lý luận và kinh nghiệm, đang công tác tại các cơ quan Thuế, Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, Đại học đầu ngành về kinh tế của Việt Nam... 
 
7/ Học phí:  2.500.000đ/học viên
    Tài liệu:   300.000đ/học viên (nếu có nhu cầu)
8/ Thủ tục nhập học:
 
 + 1 đơn xin nhập học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của cơ quan công tác
 
 + 01 bằng tốt nghiệp phôtô công chứng (văn bằng cao nhất)
 
 + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)  
 
9/ Lịch khai giảng: Ngày 26/07/2014
 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương xin thông báo tới tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân và đơn vị có nhu cầu đăng ký. Danh sách đăng ký gửi về Trung tâm Hợp tác đào tạo; Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. Địa chỉ số 193, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Chi tiết xin liên hệ tại số điện thoại: 04.38611462 hoặc 0983936575 (Chị Tâm –  Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo).
 
 
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Phạm Văn Lợi
 
 
 
Số lượt xem bài viết: 2442, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/01/2016