Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

 
Thời gian
Địa điểm
Thành phần tham dự
 Nội dung
8h00
19/10/2017
 Thành phố
 Hồ Chí Minh
 Hiệu trưởng
 Nguyễn Thiện Nam
 Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 
và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Số lượt xem bài viết: 3866, Ngày cập nhật cuối cùng: 24/10/2017