THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo về việc “Tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô, điện tử áp dụng tích hợp 3 hệ thống quản lý ISO 9001; OHSAS 18001; ISO 14001” và “Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý Nhà nước về chính sách công nghiệp hỗ trợ” đến các Cán bộ thuộc các Sở Công Thương; Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài chính; Ban quản lý các khu công nghiệp; Hội/Hiệp hội; Tổng công ty/Ngành hàng,… Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô và điện tử.
Chi tiết về thông báo trong file đính kèm.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Bùi Thị Hồng Thủy
- Mobile: 090.324.8485

 
Số lượt xem bài viết: 2591, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/05/2019