Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán xuyên suốt và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước. Chủ trương này đã được cụ thể hóa bằng nhiều văn kiện mang tính định hướng và chỉ đạo đường lối quan trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năng 2017 của Bộ Công Thương giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, sáng ngày 10/05/2017, tại trụ sở Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương.Đến dự lễ khai giảng có ông Phạm Quốc Anh – Phó Vụ trưởng, Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương cùng đông đủ các học viên.

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Phạm Quốc Anh – Phó Vụ trưởng, Vụ Phát triển nguồn nhân lực nhấn mạnh: Bênh cạnh các chiến lược tổng thể của quá trình hội nhập, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế tại Quyết định 137/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu dần hình thành đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực hội nhập, trong đó Bộ Công Thương được giao là đầu mối chính thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Phạm Quốc Anh cho rằng: hiểu rõ về cơ chế, luật pháp của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, các điều ước và cam kết quốc tế sẽ giúp Việt Nam có được bài học kinh nghiệm đối với việc thực hiện cũng như đề ra các chiến lược, chính sách phát triển và mở rộng khả năng xuất khẩu hàng hóa, những hướng đi đúng trong việc mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam với thế giới. Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong tiến trình hội nhập, để phát triển kinh tế.

Lớp học diễn ra từ ngày 10/05 đến ngày 12/5/2017 với 03 chuyên đề: “Tiến trình tham gia FTA và các liên minh thuế quan của Việt Nam trong thương mại quốc tế; Nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ và vai trò trong tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính ở Việt Nam; Nâng cao hiệu quả thực thi các quy định liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”./.

Nguồn tin: Trung tâm bồi dưỡng công chức, viên chức
Số lượt xem bài viết: 940, Ngày cập nhật cuối cùng: 02/06/2017