Bế giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K2-CT3

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện nhiệm vụ Bộ Công Thương giao về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Công Thương.

 

Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2016 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị Hành chính K2-CT3, năm học 2015-2016.

Đến dự lễ bế giảng, về phía Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, có TS. Nguyễn Thiện Nam Phó hiệu trưởng, phụ trách Nhà trường, các cán bộ Ban thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Về phía Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, có PGS.TS.Lê Văn Tán - Phó hiệu trưởng Nhà trường, các Cán bộ thuộc các  Phòng, Ban, Trung tâm của Nhà trường cùng đông đủ 55 học viên Lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K2-CT3.

TS. Nguyễn Thiện Nam, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương kết quả học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K2-CT3

Trải qua 12 tháng học tập tích cực, lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính K2-CT3 đã đạt được kết quả tốt, đảm bảo chương trình học tập, hoàn thành khóa học đúng kế hoạch. Kết quả học tập toàn khóa cụ thể:

- 55 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận tốt nghiệp. Trong đó có 10 học viên viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa.

- 55/55 (100%) học viên  đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp. Trong đó: 01 học viên đạt loại xuất sắc giỏi (chiếm 1,82%); 13 học viên đạt loại giỏi (chiếm 23.64%); 37 học viên đạt loại khá (67,27%); 4 học viên xếp loại trung bình (chiếm7,27%).

- 05 học viên đạt thành tích tốt trong học tập và tích cực tham gia gia hoạt động tập thể được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương khen thưởng.

TS. Nguyễn Thiện Nam, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

PGS.TS.Lê Văn Tán - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Thiện Nam, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương trao giấy khen thưởng cho các học viên xuất sắc

PGS.TS.Lê Văn Tán - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng lớp học

Bằng sự cố gắng vượt bậc của các học viên, sự chỉ quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu hai Nhà trường về chương trình đào tạo cũng như tạo điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã mang lại thành công tốt đẹp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 - CT3./.

Nguồn tin: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Công chức, viên chức
Số lượt xem bài viết: 1092, Ngày cập nhật cuối cùng: 19/03/2017