Khai giảng lớp bồi dưỡng văn hóa công sở năm 2016

Nhằm nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, góp phần xây dựng một nền hành chính công hiệu quả.

 

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng văn hóa công sở năm 2016.

  

Các học viên tham gia lớp học

Nội dung học tập được chia thành 03 chuyên đề nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu hơn về kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức từng bước chuyên nghiệp, hiện đại.

Trong thời gian học 3 ngày, ngoài những bài học lý thuyết các giảng viên có kinh nghiệm Nhà trường còn tổ chức đi thực tế tại Phú Thọ cho các học viên trải nghiệm các bài tập tình huống sinh động, tạo nên bầu không khí hào hứng, vui vẻ và gắn kết giữa các học viên trong lớp học.

Qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức người lao động đã được trang bị những kiến thức nhất định; đặc biệt là văn hóa công sở; Quy chế văn hóa công sở của Bộ Công Thương; Kỹ năng giao tiếp hành chính, xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học trong quá trình thực thi công vụ./.

Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng công chức, viên chức
Số lượt xem bài viết: 888, Ngày cập nhật cuối cùng: 14/02/2017