Lịch công tác tuần từ 13/11/2017- 17/11/2017

 

Ngày, tháng, năm

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Thứ hai

13/11/2017

Sáng

8:00

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4-CT1

Phó hiệu trưởng Lê Hải An

Ban THCT

Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Ban Thanh tra

Sáng

9:00

Tầng 4, Nhà A, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Khai giảng Lớp Bồi dường Quản lý Nhà nước ngạch Kiểm soát viên chính thị trường, Khóa 1

Hiệu trưởng Nguyễn Thiện Nam

Trung tâm Bồi dưỡng, phòng Quản trị, Phòng Thông tin và Thư viện

Trung tâm bồi dưỡng, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Thứ ba

14/11/2017

Sáng

8:00

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4-CT1

Phó hiệu trưởng Lê Hải An

Ban THCT

Số lượt xem bài viết: 4020, Ngày cập nhật cuối cùng: 10/11/2017