Công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, công tác chuẩn bị Đại hội đang được các cấp công đoàn trong Nhà trường tích cực triển khai.

 

Đại hội công đoàn  có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Trường thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội như: Tiểu ban nội dung,Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban tổ chức và Phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng  tiểu ban.

Cùng với đó các Tổ công đoàn cũng triển khai Đại hội Tổ công đoàn để tổng kết các hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 đồng thời đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn trường  và dự thảo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị đại hội:


Đại hội Công đoàn mở rộng


Đại hội Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính


Đại hội Tổ công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và hội nhập Quốc tế


Đại hội Tổ công đoàn Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế


Đại hội Tổ Công đoàn Trung tâm Hợp tác Đào tạo- Bồi dưỡng
  

Đại hội Tổ Công đoàn Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.Số lượt xem bài viết: 287, Ngày cập nhật cuối cùng: 08/05/2023