Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023

Ngày 03/ 03, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 
Số lượt xem bài viết: 61, Ngày cập nhật cuối cùng: 06/03/2023