Khai giảng lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Sơn La

Ngày 10/11/2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.. Tới dự buổi lễ có Đồng chí Đỗ Thị Bích Châu, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La và các chuyên viên phòng thương mại, sở Công Thương tỉnh Sơn La.

 

 Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), đào tạo nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN; có vai trò quyết định đến học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực; đào tạo ra những người có khả năng dẫn dắt, tập hợp cộng đồng DTTS trong tổ chức sản xuất, quản lý xã hội; tạo nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới song song với việc phát huy các tri thức bản địa và kinh nghiệm của DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có khả năng giải quyết những vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong thực tiễn, sản xuất và đời sống xã hội.

Thông qua lớp tập huấn nhằm phổ biến cho học viên các kiến thức pháp luật liên quan đến thương mại và các cách ứng dụng kỹ năng mềm cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phát triển thương mại tại vùng đồng bào DTTS và MN. Qua đó, sẽ giúp cho nguồn nhân lực thương mại và các cán bộ quản lý thương mại tại các vùng đồng bào DTTS và MN ngày càng phát triển, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Số lượt xem bài viết: 120, Ngày cập nhật cuối cùng: 16/11/2022