Hưởng ứng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2023

Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam là ngày tri ân, tôn vinh các thế hệ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, đồng thời khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước.

 
Các sự kiện, hoạt động được tổ chức khắp cả nước trong dịp này còn là cơ hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ, kêu gọi sự quan tâm đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng giải pháp khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dịp này, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam như sau:
- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho CBCNV Nhà trường dựa trên các chủ đề:
+ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam;
+ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia;
+ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững;
- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong CBCNV Nhà trường;
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.


Ảnh: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho đề tài cấp Bộ năm 2021-2022


Ảnh: Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài cấp Bộ năm 2021-2022


Ảnh: Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài cấp Bộ năm 2021-2022

Số lượt xem bài viết: 44, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/05/2023