Tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tại Huế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền.

 

Ngày 26/7/2019 tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương, Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Quảng Điền tổ chức lớp nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông.

Trước đó, ngày 25/7/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương, Phòng kinh tế thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tổ chức lớp nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông.


Nguồn tin: Trung tâm Hợp tác Đào tạo - Bồi dưỡng
Số lượt xem bài viết: 63, Ngày cập nhật cuối cùng: 29/07/2019