Lớp kiểm soát viên chính thị trường nghiên cứu thực tế địa phương

Ngày 30 tháng 06 năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức buổi nghiên cứu thực tế, học hỏi kinh nghiệm tại Phú Thọ cho cán bộ công chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên thị trường. Tham gia chuyến đi thực tế có ThS. Lê Hải An – Đảng ủy viên, phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương cùng lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng của Nhà Trường và 184 học viên của lớp Kiểm soát viên chính thị trường.

 


ThS. Lê Hải An – Đảng ủy viên, phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo,
bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu trong chuyến đi thực tế

Nghiện cứu cứu thực tế địa phương là môn học bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch Kiểm soát viên chính thị trường. Qua chuyến đi thực tế, học viên có cơ hội tìm hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa phương. Được lãnh đạo tại Cục Quản lý thị trường chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Từ đó, học viên vận dụng các kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã được học vào thực tiễn để đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể ở cơ sở. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa phương.

Đoàn thắp hương tại khu K9

Chuyến đi thực tế này, ngoài việc học tập, nghiên cứu công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước tại địa phương, các học viên còn có cơ hội tham quan khu di tích lịch sử K9
và một số địa danh tại Phú Thọ.

Số lượt xem bài viết: 158, Ngày cập nhật cuối cùng: 01/07/2019