Bế giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K3 – CT1 niên khóa 2016 - 2017

 

Sáng ngày 16 tháng 07 năm 2017, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã long tổ chức bế giảng Lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K3-CT1,  năm học 2016 – 2017.

Tham dự lễ bế giảng có TS. Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ThS. Lê Hải An – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, ThS. Phạm Thị Vui – Phó Giám đốc thường trực Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Chung – Trưởng phòng nghiệp vụ Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung cùng đông đủ 80 học viên Lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K3-CT1.

ThS. Trương Thị Minh – Phó trưởng Ban thực hiện Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổng kết lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K3-CT1

Trải qua 12 tháng học tập tích cực, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 -CT3 đã đạt được kết quả tốt, đảm bảo chương trình học tập, hoàn thành khóa học đúng kế hoạch. Kết quả học tập toàn khóa cụ thể:

- 80 học viên (100%) học viên hoàn thành chương trình học tập, trong đó: 21 học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp (có 13 học viên viết khóa luận tốt nghiệp, 8 học viên xin đăng ký dự thi tốt nghiệp); 59 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; 03 học viên xin bảo lưu kết quả học tập và hoãn thi tốt nghiệp.

- Kết quả tốt nghiệp: 77 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, trong đó: 48 học viên đạt loại giỏi (chiếm 62,34%); 26 học đạt loại khá (33,77%); 03 học xếp loại trung bình (chiếm 3,89%); 100% học viên hoàn thành chương trình nghiên cứu thực tế và viết báo cáo nghiên cứu thực tế đúng thời hạn; 05 học viên đạt thành tích tốt trong học tập và 01 học viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động của được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương khen thưởng.

TS. Nguễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

ThS. Lê Hải An – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, ThS. Phạm Thị Vui – Phó Giám đốc thường trực Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao khen thưởng cho các học viên xuất sắc

ThS. Lê Hải An – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu bế giảng lớp học

Phát biểu bế giảng lớp học ThS. Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nhấn mạnh: trên cơ sở những kiến thức cơ bản về lí luận chính trị và hành chính được trang bị trong khóa học vừa qua, các học viên sẽ vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong công tác tham mưu cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ tùy lĩnh vực, vị trí công tác, đồng thời tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức ngang tầm với nhiệm vụ được giao.  ThS. Lê Hải An hi vọng với những kết quả đạt được, thời gian tới công tác quản lý và giảng dạy Trung cấp chính trị ngày càng nâng cao chất lượng, tạo uy tín cho Nhà trường và góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bằng sự cố gắng vượt bậc của các học viên, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương; Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp quản lý lớp học của giáo viên chủ nhiệm hai đơn vị và sự hỗ trợ giúp đỡ của các Phòng, Ban liên quan đã mang lại thành công tốt đẹp cho lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K3 – CT1./.

Số lượt xem bài viết: 160, Ngày cập nhật cuối cùng: 17/07/2017