Đại hội Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 19/5/2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Thiện Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Lê Hải An, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng và toàn thể đoàn viên công đoàn Trường.

 

Đại hội Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường và Ban Thường vụ Công đoàn Trường, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt được kế hoạch đề ra trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Nhà trường. Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023

   Tham dự Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đánh giá, nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn Trường đã có phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ.

Đồng tình với mục tiêu nhiệm vụ nêu trong báo cáo của BCH Công đoàn Trường và nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Công đoàn Trường cần thực hiện tốt trong thời gian tới như: Nâng cao vai trò của Công đoàn trong giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền; Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức,người lao động; Thực hiện tốt chức năng của Công đoàn trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu  07 đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, năng lực thực tiễn và tâm huyết với phong trào hoạt động Công đoàn vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028  và tiến hành bầu ra đoàn đại biểu gồm 06 đại biểu chính thức 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số hình ảnh chào mừng tại Đại hội Công đoàn Nhà trường


Số lượt xem bài viết: 66, Ngày cập nhật cuối cùng: 22/05/2023