Khai giảng khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Thực hiện Dự án An toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, sáng ngày 29 tháng 08 năm 2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã khai giảng khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên tham gia trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

 

Nhân viên Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tham gia khóa đào tạo

Khóa học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm như: các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phương pháp và thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các học viên còn được tiếp cận những văn bản pháp luật và một số quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Khóa học diễn ra trong từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018. Kết thúc khóa học các học viên sẽ làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Nhân viên Công ty TNHH LF Logistics tham gia khóa đào tạo

Trước đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã khai giảng khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho Công ty TNHH LF Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 136, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/09/2018