Chi bộ Tổng hợp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp đưa vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nắm bắt cơ bản nội dung Nghị quyết của các cấp.

 

Sáng 23-06-2021, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Chi bộ Tổng hợp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Nhà trường

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày các điểm  nổi bật trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thiện Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày các điểm  nổi bật trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Đinh Xuân Khiêm – Bí thư Chi bộ Tổng hợp trình bày Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Bùi Hồng Diệp – Phó Bí thư Chị bộ Tổng hợp trình bày Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động về những quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phát triển đất nước, của ngành Công Thương và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.


Số lượt xem bài viết: 424, Ngày cập nhật cuối cùng: 24/06/2021