Tổ chức khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Thực hiện Dự án An toàn thực phẩm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Ngày 17/8/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn tổ chức khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm tại Nghệ An cho cán bộ, công nhân viên tham gia sản xuất của Công ty.

 

Toàn cảnh lớp học

Tại khóa học các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, với các các nội dung: Các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp và thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận những văn bản pháp luật và một số quy định liên quan đến an toàn về sinh thực phẩm.

Trước đó, Nhà trường đã triển khai thành công các khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, trong tháng 8 sẽ tổ chức thêm 02 lớp cho Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn vào ngày 20 và ngày 23 tháng 8; 01 lớp cho Công ty Cocacola chi nhánh Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 8 năm 2019./.


Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lục
Số lượt xem bài viết: 115, Ngày cập nhật cuối cùng: 23/08/2019