Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 2017

 

Sáng ngày 31 tháng 05 năm 2017, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho các công chức, viên chức đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng

Đến dự lễ khai giảng, có bà Nguyễn Ngọc Minh Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; bà Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương cùng đông đủ các học viên.

Khóa học nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính Nhà nước, giúp cho các công chức, viên chức mới được tuyển dụng nhận thức đầy đủ về tổ chức bộ máy, về chức năng quản lý Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công chức cũng như về đạo đức, văn hóa giao tiếp, văn hóa công sở. Lớp học theo chương trình của Bộ Nội vụ ban hành./.

Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng công chức, viên chức
Số lượt xem bài viết: 2713, Ngày cập nhật cuối cùng: 02/06/2017