Khải giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên

 

       Thưc hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Văn phòng đại diện Cục xúc tiến Thương mại tại Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo các Huyện, Thị Xã thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 25 tháng 05 năm 2017, tại tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho 100 học viên, với các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả khai thác đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt nam theo hướng bền vững; Các tổ chức tài chính quốc tế và vai trò trong tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính ở Việt Nam; Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam: những thành tựu đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

        
Tiếp tục kế hoạch, ngày 28 tháng 05 năm 2017, tại Đà Nẵng Nhà trường đã khai giảng lớp thứ 2 cho 90 học viên, với những chuyên đề cụ thể: Đẩy mạnh khai thác vai trò của công tác ngoại giao kinh tế đối với thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Nâng cao hiệu quả khai thác đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam theo hướng bền vững.

Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng công chức, viên chức
Số lượt xem bài viết: 2630, Ngày cập nhật cuối cùng: 01/06/2017