Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 24 tháng 03 năm 2020, chi bộ Đào tạo long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nam –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Vũ Trung Hiếu - Đảng ủy viên, giám sát Đại hội cùng các đồng chí Bí thư các Chi bộ và các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Đào tạo.

 

Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022 và nhiều báo cáo tham luận tập trung xoay quanh dự thảo Báo cáo của Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2017 - 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường và sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chi bộ Đào tạo đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, rút ra một số bài học kinh nghiệm đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nam –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Chi bộ Đào tạo đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Thiện Nam cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 để Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 lưu ý, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.   

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy Nhà trường tặng hoa Chi ủy Chi bộ Đạo tạo kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Sỹ Dũng, được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng chí Vũ Thị Hồng, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi Bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng chí Phạm Kiên Trung - ủy viên Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa và Chi ủy Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với số phiếu 100% tán thành. Đại kết thúc 17 giờ chiều cùng ngày./.

Đại hội Chi bộ Đào tạo thành công tốt đẹp

Số lượt xem bài viết: 179, Ngày cập nhật cuối cùng: 25/03/2020