Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp vi rút Corona chủng mới

Sáng ngày 10 tháng 02 năm 2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh đường hô cấp cấp vi rút Corona chủng mới của trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã họp bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trước những diễn biễn phức tạp hiện nay. Hiện BCĐ của Nhà trường được chia làm 4 tổ, các thông tin về phòng chống dịch bệnh phải báo cáo về BCĐ Bộ Công Thương trước 11 giờ 30 phút hàng ngày.

TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp vi rút Corona chủng mới chủ trì cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất quan trọng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Để kiềm chế và kiểm soát tốt hơn nữa tình hình dịch bệnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nam đề nghị các đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh tại Nhà trường để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Công Thương. Đồng thời, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là một nhiệm vụ cấp bách, phải được ưu tiên quan tâm hàng đầu, thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh trong toàn trường. Đồng chí Nguyễn Thiện Nam yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, công khai và kịp thời tình hình dịch bệnh.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban tháng 2 (ngày 04 tháng 02 năm 2020), trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu tổ chức triển khai phát khẩu trang cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường, mua xà phòng rửa tay đặt tại các phòng vệ sinh, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng trong toàn trường. Đồng thời đồng chí Nguyễn Thiện Nam cũng đã yêu cầu các đơn vị trong trường phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý giám sát, theo dõi sức khỏe của viên chức và người lao động trong nhà trường, báo cáo khi có các vấn đề phát sinh.  

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra, được ký ngày 4 tháng 2 năm 2020, bao gồm 17 thành viên là trưởng, phó các đơn vị và phụ trách y tế của Nhà trường.
Số lượt xem bài viết: 222, Ngày cập nhật cuối cùng: 11/02/2020