Hội nghị công chức, viên chức và người lao đông năm 2019

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2019, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019 nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2018, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch của năm 2019.

 

Về dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng lãnh đạo, công chức các Vụ, Công đoàn ngành Công Thương và đông đủ công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm 02 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

2. Đồng chí Phạm Văn Lợi – Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Đoàn thư kí gồm  02 đồng chí:

1.     Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trung Hợp tác Đào tạo – Bồi dưỡng

2.     Đồng chí Đào Thị Minh Phượng – Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ doanh nghiệp  

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; đồng chí Phạm Văn Lợi – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; đồng chí Lê Văn Hùng – Trưởng Ban thanh tra nhân dân Báo cáo Tổng kết công tác thanh, kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến tham luận đóng góp từ đại diện các đơn vị đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

 

Tham luận của Trung Hợp tác Đào tạo – Bồi dưỡng

 

Tham luận của Phòng Quản trị

 

Tham luận của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Nghiệp vụ ngành Công Thương

 

Tham luận của Khoa Quản lý thị trường

 

Tham luận của Trung tâm Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực

 

Tham luận của Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Tham luận của Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Hội nhập quốc tế

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu các ý kiến, tổng hợp và giải đáp trực tiếp từng mong muốn, kiến nghị trong các tham luận.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, thay mặt đoàn thư ký thông qua Nghị quyết

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng:

1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

2. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019;

3. Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. 07 báo cáo tham luận của các Tổ công đoàn: Trung Hợp tác Đào tạo – Bồi dưỡng; Phòng Quản trị; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Nghiệp vụ ngành Công Thương; Khoa Quản lý thị trường; Trung tâm Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế; Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Hội nhập quốc tế.

Hội nghị thống nhất, biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết và giao cho tổ thư kí tổng hợp và hoàn thiện thành văn bản để thực hiện trong năm 2019. Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h55 ngày 22 tháng 03 năm 2018./.

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng Hội nghị:

Số lượt xem bài viết: 266, Ngày cập nhật cuối cùng: 22/03/2019