Khai giảng lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sáng ngày 13 tháng 09 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Cục Đào tạo, Tổng cục Công an Nhân dân đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về Hội nhập kinh tế quốc tế - những vấn đề có liên quan đến công tác công an cho các cán bộ công an các đơn vị, địa phương phía Nam năm 2018.

 

Học viên tham gia khóa học

Với 05 ngày học, các học viên sẽ được giới thiệu 09 chuyên đề: Tự do hóa thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Thúc đẩy thương mại liên quan tới đầu tư thông qua tham gia các Hiệp định thương mại tự do và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế; Tiến trình tham gia các FTA và liên minh thuế quan của Việt Nam trong thương mại quốc tế; Các tổ chức tài chính quốc tế và vai trò tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính ở Việt Nam; Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam: Những thành tựu đối với thúc đẩy kinh tế; Di chuyển tự do các nguồn lực trong AEC: Cơ hội thách thức của Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo An ninh Quốc gia; Hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề đặt ra đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Báo cáo thực tế những vụ án điển hình liên quan đến lĩnh vực tài chính, nhân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế./.Số lượt xem bài viết: 156, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/09/2018