Khai giảng lớp hội nhập kinh tế quốc tế

Nhằm nâng cao kiến thức cho các bộ phận quản lý nhà nước và các doanh nghiệp để vận dụng trong hoạt động chuyên môn, sáng ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại tỉnh Quảng Bình, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn “Tiến trình tham gia các FTA và các liên minh thuế quan của Việt Nam trong thương mại quốc tế; Nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” cho 100 học viên là cán bộ công chức, viên chức các quận huyện và một số các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình.

 

Học viên tham gia khóa tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế tại Quảng Trị

Học viên tham gia khóa tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế tại Quảng Bình

Trước đó, ngày 18 tháng 04 năm 2019, tại tỉnh Quảng Trị, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn “Đào tạo cơ bản về logistic cho các bộ phận quản lý nhà nước để vận dụng trong hoạt động chuyên môn. Di chuyển tự do các nguồn lực trong AEC”.

Các khóa tập huấn giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp hai tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy được lợi thế để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế.


Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Hội nhập quốc tế
Số lượt xem bài viết: 204, Ngày cập nhật cuối cùng: 19/04/2019