Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18-5

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là ngày tri ân, tôn vinh các thế hệ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghê, đồng thời khuyết khích những đam mê nghiên cứu khoa chọ của các thế hệ trỏe tương lại vủa đất nước.

 

Hưởng ứng chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức một số hoạt động như: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cán bộ công nhân viên của Nhà trường; Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ công nhân viên; Tổ chức khen thưởng cấp cơ sở và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.


Hội đồng nghiệm thu đ tài nghiên c khoa học và công ngh cp B

Trong thời gian qua, khoa học và công nghệ của Nhà trường đã có những đóng góp thiết thực và hiệu quả vào công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, Nhà trường đã tổ chức nghiên cứu, thực hiện và bảo vệ thành công 25 đề tài khoa học, nhiệm vụ cấp Bộ. Trong có có những đề tài ứng dụng thực tiễn cao vào công tác xây dựng và biên soạn chương trình giảng dạy cho cán bộ công chức, viên chức và doanh nghiệp ngành Công Thương.

Một số hình ảnh nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ:

 


 

 

 

Số lượt xem bài viết: 131, Ngày cập nhật cuối cùng: 21/05/2020