Chi bộ Tổng hợp hướng tới đại hội Đảng bộ trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ qua với thành tích xuất sắc đạt được, Chi bộ Tổng hợp được Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương tuyên dương “Chi bộ tiêu biểu” năm 2017. nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng ủy khối các cơ quan TW (11/4/2007-11/4/2017) tại Quyết định số 686-QĐ/ĐUK ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan TW.

 

Chi bộ Tổng hợp gồm 5 đơn vị (Tổ chức Hành chính; Kế hoạch, Tài chính; Quản trị; Khoa học và Hợp tác quốc tế; Thông tin và Thư viện) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch - tài chính; công tác quản lý sử dụng tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, thông tin và thư viện...đây là những công việc thường xuyên, đa dạng và quan trọng của Nhà trường nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị cơ bản và trọng tâm của Chi bộ.

Chi bộ Tổng hợp được Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương tuyên dương “Chi bộ tiêu biểu” năm 2017

Tổng số đảng viên của Chi bộ 23 đảng viên, cấp ủy có 03 đồng chí, các đồng chí đảng viên được phân bố tương đối đồng đều ở các Phòng chức năng chủ chốt của Nhà trường. Với đặc thù là một Chi bộ gồm các Phòng chức năng tham mưu của Nhà trường, bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn, nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm thủ tục trình Đảng ủy Nhà trường đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương kết nạp 04 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra 33,3%), chuyển đảng chính thức 01 đảng viên; giúp đỡ 01 quần chúng đang tiến hành làm thủ tục để trình đảng ủy Nhà trường và Đảng ủy Bộ Công Thương xem xét chuẩn y kết nạp và đã cử một số quần chúng tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong nhiệm kì vừa qua chi bộ đã đạt được những thành tích sau:

Trong 3 năm liền, từ năm 2017 đến 2019 chi bộ đều đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Đảng ủy Nhà trường tặng Giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu trong năm.

Năm 2017 chi bộ có 03 đảng viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 16 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Năm 2018 chi bộ có 06 đảng viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành suất xuất sắc nhiệm vụ”, 16 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Năm 2019 chi bộ có 03 đảng viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 20 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 01 đảng viên được Đảng ủy Bộ Công Thương tặng giấy khen cho Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019).

Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trên tinh thần phát huy những ưu điểm tiến bộ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chi bộ nhiệm kì 2020-2022 đề ra phương hướng, mục tiêu và giái pháp trong: Tập trung lãnh đạo, quán triệt tư tưởng đến từng cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, tỉ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết chiếm tỉ lệ cao, thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của chi ủy và đảng viên, phấn đấu giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 
   Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Tổng hợp góp phần xây dựng một Đảng bộ Nhà trường vững mạnh và hướng tới chào mừng đại hội Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ mới 2020-2025./.


Số lượt xem bài viết: 171, Ngày cập nhật cuối cùng: 11/05/2020