Khai giảng khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp tại Hà Nội

 

Trong 2 ngày từ 30/07 đến ngày 01/08/2018, được sự đồng ý của Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đã tổ chức khóa đào tạo “Khởi sự doanh nghiệp” thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 dành cho đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.
           
                      

                                                                    
             Các học viên nhận tài liệu tại lớp học

                      
                                                                                        
    Toàn cảnh lớp học

Tại khóa học các học viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để khởi sự doanh nghiệp như xây dựng và xác định ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị nguồn tài chính,phân tích tài chính trong kinh doanh, cơ sở pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó các học viên được thực hành xây dựng ý tưởng kinh doanh và chuẩn bị các dự án đầu tư theo ý tưởng ban đầu.

Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn Đào tạo, Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 2613, Ngày cập nhật cuối cùng: 01/08/2018