Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam trong thời gian vừa qua diễn biến hết sức phức tạp, nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng nói chung và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nói riêng, Nhà trường yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện các nội dung theo Công văn số 857/BCT-VP của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại Công văn trong file đính kèm).

 
Công văn BCT_2021_857.pdf
Số lượt xem bài viết: 135, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/02/2021