Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ

Đánh giá những tiếp thu từ hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước trong thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương; Nghiên cứu cơ sở và thực tiễn đề xuất các nội dung bồi dưỡng kiến thức về cơ chế một cửa quốc gia trong ASEAN cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương; Nghiên cứu cơ sở và thực tiễn đề xuất các nội dung bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương; Nghiên cứu cơ sở và thực tiễn đề xuất các nội dung bồi dưỡng kiến thức truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương”.

 

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các chuyên gia, các nhà nghiên cứu: GS. TS. Đỗ Đức Bình - Trường ĐH Kinh tế quốc dân; PGS. TS. Phạm Tất Thắng – Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công Thương; PGS. TS Nguyễn Xuân Quang - Trường ĐH Kinh tế quốc dân; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương; TS. Nguyễn Thị Minh Huyền – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; ThS. Nguyễn Thu Huyền – Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương; ThS. Trần Thanh Bình – Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh - Ban chỉ đạo liên ngành về Hội nhập kinh tế quốc tế; TS. Phạm Văn Lợi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hoàng Việt Hà – Trưởng khoa Quản lý thị trường của Nhà trường; ThS. Trương Huyền Trang – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (thư ký) cùng thành viên 04 đề tài.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, chủ nhiệm các đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, các đề tài nghiên cứu đã nêu ra cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng các nội bồi dưỡng kiến thức theo đơn đặt hàng của Bộ ở từng đề tài.

Đánh giá về kết quả của 04 đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã góp ý, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Đỗ Đức Bình – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, sớm thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

Trước đó, tại Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ: "Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn và đào tạo cho cán bộ, doanh nghiệp và các bên có liên quan về cơ cấu lại ngành công nghiệp”.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm cụ cấp cơ sở năm 2020

Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, sớm thông qua Hội đồng cấp Bộ./.


Số lượt xem bài viết: 149, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/12/2020