Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về thanh tra, kiểm tra, sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Công thương cho hơn 150 cán bộ công chức quản lý thị trường đến từ Tổng Cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường.

 

Tham dự lễ khai giảng có ông Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ Công Thương; Bà Chu Thị Thu Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Ông Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương; Ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và đông đủ các học viên.


Ông Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công Thương phát biểu khai giảng khóa học

Khóa học nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về thanh tra, kiểm tra; Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả; tăng cường tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đẩy mạnh hoạt động thanh tra phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức thanh tra, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ thanh tra ngày càng vững mạnh, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

TS. Nguyễn Thiện Nam- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thay mặt đơn vị tổ chức lớp cảm ơn sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Thanh tra Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. TS. Nguyễn Thiện Nam mong rằng Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tin tưởng của Thanh tra Bộ và Tổng cục để phối hợp với Nhà trường tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian đến.


Học viên tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương


Số lượt xem bài viết: 171, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/12/2020