HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

 

Thực hiện Kế hoạch số 494-KTI/ĐUB ngày 10-7-2017 của Đảng ủy Bộ Công Thương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chiều ngày 01-08-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giảng viên Nhà trường tham gia Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Thiện Nam - Bí thư Đảng ủy Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương; tham dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, có TS. Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cùng đông đủ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên cùng đội ngũ viên chức của Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Công Thương nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn thể công chức, viên chức và giảng viên Nhà trường, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XII và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hội nghị đã được nghe TS. Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương giới thiệu, trao đổi những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội ngh lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam - Bí thư Đảng ủy Nhà trường triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Thiện Nam - Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và giảng viên của Nhà trường. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Nhà trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nghiên cứu, chỉ đạo, cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của Nhà trường; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Các Chi bộ trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên căn cứ vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII để xây dựng Chương trình hành động và chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của Chi bộ, tổ chức đoàn thể. Hội nghị đã diễn ra và kết thúc thành công, tốt đẹp ./. 

Nguồn tin: VITIS
Số lượt xem bài viết: 122, Ngày cập nhật cuối cùng: 03/08/2017