Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia đề tài cấp Bộ năm 2018

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia 03 đề tài cấp Bộ năm 2018: “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp ngành Công Thương Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới”; “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”.

 

Các chuyên gia và các nhà khoa học cùng các nhóm thực hiện đề tài trong buổi hội thảo

Tại hội thảo, ý kiến của các chuyên gia và các nhà khoa học tập trung vào việc thảo luận các nội dung của 03 đề tài. Cả 03 đề tài đều tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức theo 03 nội dung khác nhau phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường cho cán bộ công chức, viên chức và cho các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương.

Số lượt xem bài viết: 67, Ngày cập nhật cuối cùng: 16/10/2018