Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018 Bộ Công Thương giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, sáng ngày 25 tháng 09 năm 2018, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các Bộ, Ban, Ngành và các Sở Công Thương.

 

ThS.Lê Hải An – Phó hiệu trưởng Nhà trường Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng ThS.Lê Hải An – Phó hiệu trưởng Nhà trường đề nghị, các học viên tham gia khóa học phát huy tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến nội dung học tập, chủ động đề xuất, trao đổi với giảng viên, chuyên gia về những lĩnh vực liên quan đến nội dung học tập, đặc biệt là cần nêu và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện trong các vấn đề về hội nhập quốc tế của nước ta.

Học viên tham gia khóa học

Khóa học thực hiện trong 5 ngày với 3 chuyên đề chính: Tổng quan về Phòng vệ thương mại trong thương mại quốc tế; vai trò của công cụ hòng vệ thương mại trong bối cảnh hiện nay; Tổng quan về Pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam và thực tiễn các vụ việc Việt Nam điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với hàng nhập khẩu; Thực tiễn các vụ việc phòng vệ thương mại với hàng xuất khẩu của Việt Nam, các lưu ý đối với cơ quan quản lý Nhà nước và các vụ việc giải quyết tranh chấp tại WTO về lĩnh vực phòng vệ thương mại và 2 ngày thảo luận theo hình thức nhóm về chủ đề phòng về thương mại trong bối cảnh Thương mại quốc tế.

Số lượt xem bài viết: 128, Ngày cập nhật cuối cùng: 26/09/2018