Tập huấn Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Nhằm nâng cao kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Tập huấn Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho 105 học viên là cán bộ công chức, viên chức và một số cán bộ của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

 

Hiệp đối Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc theo Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhằm hồi sinh những thỏa thuận thương mại này với tên gọi mới Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TPTPP). Điều này không chỉ chứng tỏ quyết tâm của các nước vì một khu vực thương mại tư do, cởi mở và thịnh vượng mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt trội của thỏa thuận thương mại đa phương so với song phương.

Học viên tham gia tập huấn

Để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trước những quy định phức tạp của thỏa thuận thương mại tự do đan xen, chồng chéo lẫn nhau, khóa tập huấn hi vọng mang đến cho các học viên những thông tin hữu ích để áp dụng vào các hoạt động thực tế tại mỗi đơn vị.

Số lượt xem bài viết: 129, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/09/2018