Khai giảng các lớp bồi dưỡng về Hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Học viên tham gia lớp học

  Đến dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng có ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Công Thương, cùng gần 100 học viên đến từ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh  
phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễkhai giảng ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh:Lớp bồi dưỡng kiến thức vể Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để các học viên học tập nâng cao trình độ, kiến thức về hội nhập quốc tế, cập nhật những kiến thức mới để phục vụ yêu cầu trong công tác. Ông Nguyễn Mạnh Hà đề nghị: Các đồng chí học viên học tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định của ban tổ chức lớp học để lĩnh hội những kiến thức, kinh nghiệm mà các giảng viên giớithiệu, chia sẻ, áp dụng vào thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay vàhướng tới đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Số lượt xem bài viết: 175, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/09/2018