Tập huấn kỹ năng tiếp thị, quảng cáo bán hàng trên internet

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp những kỹ năng tiếp thị, quảng cáo bán hàng trên iternet và các trang mạng xã hội trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng ngay gắt như hiện nay, sáng ngày 18 tháng 08 năm 2018, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu tại Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn kỹ năng tiếp thị, quảng cáo bán hàng trên iternet cho 100 học viên đến từ các Sở, ban, ngành, phòng kinh tế thành phố, các huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Học viên tham gia tập huấn

Phát triển thương hiệu là vấn đề cấp bách để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay. Trên thực tế doanh nghiệp Việt Nam còn chưa phát huy được thế mạnh về tiếp thị và quảng cáo bán hàng trên các kênh thương mại điện tử so với các doanh nghiệp nước ngoài ngay tại thị trường trong nước. Do đó, thông qua khóa tập huấn sẽ giúp cho các học viên ứng dụng thành công những kỹ năng tiếp thị, quảng cáo bán hàng trên internet và các trang mạng xã hội một cách thành công./.

Số lượt xem bài viết: 144, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/09/2018