Khai giảng lớp đào tạo và cấp chứng chỉ kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm

Nhằm trang bị những kiến thức, quy định về kỹ thuật lấy mẫu phục vụ yêu cầu công việc và chuyên ngành của lực lượng quản lý thị trường, đồng thời đáp ứng về điều kiện người kiểm tra lẫy mẫu phải có chứng chỉ theo quy định, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, tại Phú Thọ, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tổ chức Lớp đào tạo và cấp chứng chỉ kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sịnh an toàn thực phẩm cho 52 công chức quản lý thị trường đang công tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

Học viên tham gia khóa học tại Phú Thọ

Đây là chương trình đào tạo thiết thực với thực tiễn công việc của cán bộ quản lý thị trường, là điều kiện bắt buộc đối với những cán bộ, công chức quản lý thị trường trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết thúc khóa học, các học viên phải làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành và sẽ được cấp chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu.

Trước đó ngày 25 tháng 9 năm 2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp đào tạo và cấp chứng chỉ kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sịnh an toàn thực phẩm cho 63 công chức quản lý thị trường đang công tác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viên tham gia khóa học tại thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem bài viết: 92, Ngày cập nhật cuối cùng: 09/10/2018