Khai giảng khóa tập tuấn phổ biến kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công Thương đến người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 11/11/2019, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương đến người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Toàn cảnh lớp học

            Khóa tập huấn thuộc Dự án An toàn thực phẩm nằm trong Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019. Tại khóa học các học viên được giới thiệu các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm: Các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp và thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm,… Bên cạnh đó, các học viên cũng được cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành và một số quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành.

            Kết thúc khóa học các học viên làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng Phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 211, Ngày cập nhật cuối cùng: 11/11/2019