Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm tại chợ

Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại tỉnh Điện Biên, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm tại chợ cho 100 hộ kinh doanh và ban quản lý chợ Điện Biên.

 


H
ọc viên tham gia tập huấn an toàn thc phẩm tại ch

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng quản lý và định hướng, chính sách Nhà nước đối với quản lý chợ, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời phổ biến những kinh nghiệm chuyển đổi các Ban quản lý, tổ quản lý chợ sang Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ; giới thiệu mô hình chợ thí điểm vệ sinh an toàn thực phẩm; các phương thức khai thác cơ sở hoạt động chợ, sắp xếp hộ kinh doanh tại chợ.

Với sự tham gia đầy đủ, nghiêm túc, Ban tổ chức kỳ vọng các học viên sẽ thu được những kết quả thiết thực thông qua việc nghiên cứu, trao đổi những kinh nghiệm để áp dụng vào công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chợ ngày một hiệu quả hơn.

Nguồn tin: Trung tâm Hợp tác Đào tạo - Bồi dưỡng
Số lượt xem bài viết: 257, Ngày cập nhật cuối cùng: 21/10/2019