Khai giảng khóa tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Nam Định

Nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng Phát triển nguồn nhân lực, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp Tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm dành cho các đối tượng là các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ.

 

Toàn cảnh lớp học

Khóa học nhằm trang bị cho các học viên các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm các nội dung: Các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp và thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm,… Bên cạnh đó, các học viên còn được cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành và một số quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành.

Kết thúc khóa học các học viên làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.


Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, bồi dưỡng Phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 222, Ngày cập nhật cuối cùng: 31/10/2019